Deze online lesbrieven voor het voortgezet onderwijs bieden verkeerslessen voor alle niveaus door integratie van verkeersonderwerpen in de verschillende vakgebieden, zoals wiskunde, natuurkunde, techniek, mentorles of gym.

Lessen bestaan uit theorie en praktijk opdrachten die leerlingen veelal in groepjes maken. De leerkracht kan de lesstof en vorderingen online volgen en nakijken. Een unieke methode voor elk niveau!

Dit project is getoetst door de CROW.

Online lesbrieven: Verkeer in uitvoering

Voor het VMBO (PRO, Basis en Kader), HAVO en VWO

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:

Deze online lesbrieven voor het voortgezet onderwijs bieden verkeerslessen voor alle niveaus door integratie van verkeersonderwerpen in de verschillende vakgebieden, zoals wiskunde, natuurkunde, techniek, mentorles of gym.

Lessen bestaan uit theorie en praktijk opdrachten die leerlingen veelal in groepjes maken. De leerkracht kan de lesstof en vorderingen online volgen en nakijken. Een unieke methode voor elk niveau!

Dit project is getoetst door de CROW.

Online lesbrieven: Verkeer in uitvoering

Voor het VMBO (PRO, Basis en Kader), HAVO en VWO

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van: