Dode hoek project

DIT PROJECT IS ER OP GERICHT OM LEERLINGEN UIT DE GROEPEN 7 OF 8 VAN HET BASISONDERWIJS OF UIT KLAS 1 EN 2 VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS BEWUST TE MAKEN VAN DE DODE HOEKEN VAN EEN GROOT VOERTUIG, EN WIL HUN GEDRAG IN EEN VERKEERSSITUATIE MET EEN GROOT VOERTUIG BEÏNVLOEDEN. VOLWASSENEN WETEN VAAK WEL WAAR ZE HET OVER HEBBEN WANNEER HET WOORD DODE HOEK VALT. LEERLINGEN WETEN DIT LANG NIET ALTIJD. DE LES WORDT VOLLEDIG VERZORGT DOOR TWEE GASTDOCENTEN VAN CONTACT ONDERWIJSADVIESBUREAU. DE GASTDOCENTEN ZULLEN MET DE LEERLINGEN VIJF ONDERDELEN DOORLOPEN: LEERLINGEN GAAN IN GESPREK MET DE GASTDOCENTEN, ZE KIJKEN NAAR EEN VERKEERSFILM, ZE GAAN IN EEN VRACHTAUTO ZITTEN EN ZE GAAN OM DE VRACHTAUTO HEEN LOPEN/FIETSEN OM DE LEERLINGEN IN DE VRACHTAUTO TE LATEN ERVAREN WAT EEN DODE HOEK NU PRECIES INHOUDT. TEN SLOTTE WORDT HET GELEERDE GEËVALUEERD. ER WORDT EEN MAT MEEGENOMEN DIE BIJ DE VRACHTAUTO WORDT UITGEROLD. DE MAT IS EEN SPIEGELAFSTELPLAATS VOOR DE CHAUFFEUR. MET BEHULP VAN DE MAT LEREN DE LEERLINGEN DE DODE HOEKEN OP TE ZOEKEN VAN DE CHAUFFEUR. VOOR- EN NATIJD ZAL ER MIDDELS EEN ONLINE ENQUÊTETOOL EEN NULMETING EN EEN EVALUATIE GEHOUDEN WORDEN OVER DE KENNIS VAN LEERLINGEN EN HUN OUDERS MET BETREKKING TOT DE DODE HOEK.