Overdrempels

“ Ze kunnen het verplicht stellen, maar ik doe het niet!

Wat Wim?

Nou Wil, hier:

“Stel helm verplicht voor oudere fietsers”

Wat een onzin!

Een helm verplichten?

Waarom…?

Over drempels is een theatraal verkeerseducatieproject voor 60 plussers. Twee acteurs nemen bezoekers mee in het leven van Hans en Antje én Wim en Wil. Met een lach en een traan zullen herkenbare gezinssituaties, verkeerssituaties (e-bike, auto rijden, medicijngebruik) en de beperkingen van het ouder worden ten tonele gebracht worden.

Het project sluit goed aan op de belevingswereld van de doelgroep: dialogen en monologen worden afgewisseld met muziek en verschillende scènes die herkenbare verkeers-thematiek behandelen. Het doel is bewustmaking van de risico’s van het ouder worden in het verkeer. Na afloop van de voorstelling kan verschillende relevante informatie worden verstrekt.

In het kader van verkeerseducatie worden deze voorstellingen in verschillende provincies uitgevoerd. In 2019 en 2020 wordt dit project als pilot uitgevoerd. Daarna wordt het ter toetsing aangeboden aan het CROW.