Contact onderwijsadviesbureau

Ronalt en Geralda Vrieling

Verkeersveiligheidsprojecten voor basisscholen en voortgezet onderwijs

Op het gebied van verkeersveiligheidsprojecten hebben we veel ervaring opgedaan in coördinatie, maar ook in kwaliteitsverbetering, gedragsbeïnvloeding en ontwikkeling van projecten.

U kunt gebruik maken van onze onderwijskundige en organisatorische kwaliteiten en ervaring. Voor zowel maatwerk als standaard projecten en lesbrieven kunt u bij ons terecht.

Projecten die wij aan kunnen bieden zijn o.a.: