Verkeersveiligheidsprojecten voor basisscholen en voortgezet onderwijs

Op het gebied van verkeersveiligheidsprojecten hebben we veel ervaring opgedaan in coördinatie, maar ook in kwaliteitsverbetering, gedragsbeïnvloeding en ontwikkeling van projecten.

U kunt gebruik maken van onze onderwijskundige en organisatorische kwaliteiten en ervaring. Voor zowel maatwerk als standaard projecten en lesbrieven kunt u bij ons terecht.

Projecten die wij aan kunnen bieden zijn o.a.: