Contact onderwijsadviesbureau

Ronalt en Geralda Vrieling

Verkeersveiligheidsprojecten

Voor leerlingen op basisscholen en het voorgezet onderwijs hebben we een breed scala aan projecten opgezet, die we voor u kunnen uitvoeren, maar die u desgewenst ook zelf aan kunt bieden.

Lesbrieven

Op aanvraag kunnen we voor u lesbrieven of lesmethodes ontwikkelen voor een divers scala aan vakken. Deze kunnen we uitgegeven in boekvorm, maar ook digitaal voor gebruik op het digibord gecombineerd met inlogmodules voor werkstations.