Dode Hoek Project

Dit project is er op gericht om leerlingen uit de groepen 7 of 8 van het basisonderwijs of uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs bewust te maken van de dode hoeken van een groot voertuig, en wil hun gedrag in een verkeerssituatie met een groot voertuig beïnvloeden. Volwassenen weten vaak wel waar ze het over hebben wanneer het woord dode hoek valt. Leerlingen weten dit lang niet altijd. Deze les wordt volledig verzorgt door twee gastdocenten van Contact onderwijsadviesbureau, die bij u op school komen met een echte vrachtwagen

De leerlingen doorlopen de verschillende onderdelen. Voorafgaand aan de les vullen ze een online vragenlijst in. De les zelf begint met het kijken naar een verkeersfilm en een nabespreking daarvan. Daarna gaan ze in groepjes naar de vrachtwagen. In de vrachtwagen ontdekken ze wat een chauffeur wel en niet ziet en om de vrachtwagen heen wat de verschillende gevaren rondom een groot voertuig zijn. Ten slotte wordt het geleerde geëvalueerd. Twee weken na afloop van de les kunnen de leerlingen opnieuw een online nameting invullen, waardoor gemeten wordt wat de leerlingen onthouden hebben.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.blijfuitdedodehoek.nl

Dit project is opgenomen in de CROW toolkit. Klik hier om het project in de toolkit te bekijken.